Efter att i 30 år varit verksam i Upplands Innebandyförbund, varav 25 år som anställt så kan jag blicka tillbaka och konstatera vilken resa jag har varit med om inom uppländsk innebandy. I början där man drog ihop några kompisar och började spela innebandy utan sarg, mobila målburar i små gymnastikhallar bara för att det är roligt till dagens stora publika arrangemang.

Starten av förbundet 1987 med unga personer som drevs av att vilja börja spela innebandy i organiserad form. Man visste inte riktigt hur man skulle göra, men man gjorde det och efterfrågan var enorm, stort tack till kanslichef Christina Gullström på Upplands Idrottsförbund för all hjälp på vägen.

Vi växte så det knakade med antal spelande lag och i och med det så ökande även efterfrågan på en fungerande organisation, från ett kansli i Klas Petterssons pojkrum till ett kansli på idrottens hus med anställd personal. Arne Nordesjö var den ordförande som gjorde om organisationen från växtvärk till en väl fungerande arbetsgivare, tack för det Arne. År 1993 bildades Uppsala Innebandyallians för att kunna påverka kommunen gemensamt för bättre förutsättning och förhoppningsvis en egen anläggning med bara innebandy. Resultatet 6 år senare blev Allianshallen verklighet med tre planer på ett och samma ställe. Idag har vi vårt flaggskepp IFU Arena (årets arena 2018) som har satt en helt ny nivå på förutsättningar för innebandy i uppland som inte finns någon annanstans i Sverige. Vi får inte glömma bort att vara stolta och tacksamma för denna unika möjlighet som tagit uppländsk innebandy till där vi är idag.

Några av många roliga utmaningar i framtiden

Fler i organisationen. Upplands Innebandyförbund har under några år mer förvaltats än utvecklats och vi vill nu ta krafttag för att bli fler, få mer energi och sjösätta fler idéer och visioner tillsammans med fler människor.

Fler kvinnor inom uppländsk innebandy ligger högt upp på vår agenda, det finns väldigt många kompetenta och drivande kvinnor som vi vill är med och påverkar framtiden för uppländsk innebandy.

Parainnebandy för personer med funktionsnedsättning skall erbjudas att delta och spela innebandy med samma förutsättningar och vara fullt likställd med övriga verksamhet på alla plan.

För alla, utveckla och skapa former för nya och gamla målgrupper att spela innebandy bara för att det är roligt, och på mina egna villkor.

Stort tack till personalen, Simon för ditt jobb med alla serier och tävlingar. Olle och Jan för ert tålamod vid domartillsättningen. Johan för alla erbjudna utbildningar, tematräffar och utvecklingsforum. Michaela som arbetar med utveckling och innebandy för alla överallt.

Alla som vill spela innebandy skall erbjudas det.

Johnny Johansson, kanslichef Upplands Innebandyförbund