Simon Andrén på vårt kansli skrev en uppsats på universitet om innebandyns utveckling i Uppland mellan 1990 till 2001. Vi vill gärna dela den här för den som är intresserad av innebandyns historia här i Uppland.

”Syftet med denna uppsats är att undersöka innebandyns utveckling i Uppland under den expansiva perioden 1990 till 2001. Uppsatsen delas in i två delar där frågeställningen för den första delen är hur utvecklingen ser ut i uppland beträffande antal föreningar, antal lag, antal licensierade spelare samt ungdomarnas tillväxt? I den andra delen undersöks de uppländska föreningarna beträffande utveckling, rumslig fördelning bland medlemmarna, nyrekrytering samt föreningens roll för dess medlemmar.

Utvecklingen visas dels med hjälp av siffror och dels med hjälp av intervjuer med förtroendevalda personer från tre olika föreningar. Siffrorna har i huvudsak hämtats från Upplands Innebandyförbund. Resultatet är att allt fler fick upp ögonen för innebandy under 90-talet och antalet spelare ökade för varje ny säsong. Innebandyn gick också från att vara en sport för vuxna män, och i viss mån vuxna kvinnor, till att bli en ungdomsidrott. Mängder av ungdomar började spela innebandy under 90-talet och de flesta blev kvar. Föreningarna i allmänhet har gått från att vara rena kompislag till att bli etablerade föreningar med många lag i sin organisation.”

Läs hela uppsatsen här