FRötuna ibf

Frötuna Innebandyförening bildades 31 januari 1988. Föreningen är idag en av få föreningar som var med från början av Upplands Innebandyförbund och som i alla år haft lag i seriespel.

Vid första mötet den 31 januari beslutades att föreningen skulle heta Klubb 88. Detta godkändes inte av Svenska Innebandyförbundet och därför ändrades namnet till Frötuna Innebandyförening. Anledningen till detta är oklar men troligtvis för att ordföranden bodde där.
Det första mötet bestämde att varje medlem skulle betala 100 i startavgift och att medlemsavgiften skulle vara 20 kr/år.
Mötet avslutades med att målet för föreningen skulle vara ”Gott kamratskap och framgångar för medlemmarna.