Midas IBK

Nu är det klart att Midas IBK går in i projektet Certifierad förening. Förbundet tog därför en liten pratstund med Midas ordförande Anders Nilsson.

Berätta lite om Midas…
Midas bildades för 21 år sedan och har idag ca 150 spelare fördelat på 9 lag.18 ledare som brinner för ungdomar och innebandy + Stig och Leif i kiosken ingår också i vår familj. Då vi inte är så jättestora så kommer vi varandra väldigt nära vilket också innebär att vi får en bra gemenskap i föreningen.

Hur kommer det sig att Midas valde att gå in i certifierad förening?
Vi fick information via Upplands Innebandyförbund om certifierad förening och tyckte det var intressant att haka på direkt och kunna få en kvalitetsstämpel på vår verksamhet. Vi har väldigt duktiga ledare och en bra verksamhet men nu får vi verkligen chansen att syna vår verksamhet djupare. Det är dessutom helt suveränt att förbundet och SISU står bakom med all tänkbar uppbackning.

Vad kommer bli den stora utmaningen för er som förening? 
Vad vi har kunnat se hittills så är det att få ut all info till spelare och föräldrar. Där kan vi bättra oss mycket. Det kan tyckas enkelt i dagens IT-samhälle men allt hos oss sker ju på ideell basis och ska skötas på fritiden. Att organisera oss bättre i styrelsen blir också en bit vi måste se över.

Är ett sådant här projekt viktigt för innebandyföreningarna?
Det här är viktigt oavsett idrotts/ungdomsförening vill jag säga. En väl fungerande förening med utbildade ledare borgar för en trygg och bra verksamhet. 

Uppmanar du andra föreningar till att gå in i en certifieringsfas?
Midas uppmanar verkligen till en certifiering. Bättre läge än nu lär inte komma. Med den uppbackning förbundet erbjuder så tycker vi alla borde ta chansen.

Vi tackas Anders för intervjun. Vi på Upplands Innebandyförbund ser fram emot ett gott samarbete med Midas IBK!