Rasbo IK

Rasbo IK bildades den 2 april 1928 vid Frötuna gård av ett gäng grabbar som ville ha sitt idrottande lite mer organiserat. De som startade RIK var: Evert Axelsson, Emil Eriksson, Ivar Eriksson, Nils Eriksson, Gustaf Gustafson, Elner Mars, Lennart Nordenhag och Folke Widén. Vår första ordförande blev Emil Eriksson. Det är ingen slump att Rasbo idrottsplats med klubbhuset ligger där det ligger. Redan från början hade klubben stort stöd från dåvarande greven på Frötuna, Carl Bernadotte. Han upplät marken att anlägga fotbollsplanen på. Det goda samarbetet fortsatte sedan med greve 
Oscar Bernadotte som också är hedersordförande i klubben. 

KLUBBLOKAL
Den första klubblokalen, som invigdes i början på 30-talet, utgjordes av en backstuga vid vägen. Det nuvarande klubbhuset byggdes 1955 och har sedan byggts ut (1980) med bl.a nytt domarrum. Det senaste tillskottet skedde 1995 då nya omklädningsrum anordnades i en fristående byggnad. 

AKTIVITETER
Under de 70 år som gått sedan starten har idrottsgrenar kommit och gått. 
Friidrott, cykel, bandy, bordtennis, ishockey och gång har bedrivits i olika omgångar i klubben. De som är kvar nu är fotboll, skidor, orientering och innebandy.

Fotboll är den enda idrott som varit med hela tiden sedan 1928 och utgör den största verksamhetsgrenen för oss idag. Den första seriesegern togs redan 1935 och klubbens bästa period hittills iföll på 60- och 70-talen då vi låg i division 4 tretton säsonger i rad. Under 70-talet utvecklades och expanderade klubben kraftigt. På 60-talet, då jag själv var med hade vi tre pojklag, men nu har klubben åtta pojklag, två flicklag och en stor knatteverksamhet. De senaste åren har fotbollskolan blivit en stor succé. 
Närmare 200 ungdomar har varje år deltagit i de två veckorna på sommaren som verksamheten ägt rum både i juni och augusti. Populära inslag förutom fotboll har varit att ungdomarna får stifta bekantskap med hästar och hundar under kunnig ledning. Ungdomssektionen har de senaste åren även utökat sin verksamhet med innebandy och har nu åtta lag igång.

Antalet medlemmar var under 30- och 40-talen ungefär 50 stycken och först fyrtio år senare, 1970, passerades hundrastrecket. Vid jubileet var vi 500 medlemmar och vid 70 års jubileet 1998 var vi 825 medlemmar.